PN-EN 13203-6:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 6: Ocena zużycia energii adsorpcyjnych i absorpcyjnych pomp ciepła

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do domowych urządzeń wytwarzających gorącą wodę opalanych gazem. Dotyczy ona sorpcyjnych pomp ciepła podłączonych do lub zawierających zbiornik gorącej wody . Dotyczy ona zestawów sprzedawanych jako pojedyncze jednostki lub pełnych, zawierających:
— obciążenie cieple nieprzekraczające 400 kW; i
— zbiornik gorącej wody o pojemności, (jeśli dotyczy) nieprzekraczającej 2000 l.
W przypadku kotłów kombinowanych ze zbiornikiem lub bez niego produkcja ciepłej wody użytkowej jest zintegrowana lub połączona, całość jest sprzedawana jako pojedyncza jednostka.
EN 13203-1 określa ilościowe i jakościowe pojęcia funkcjonalne dla dostarczania gorącej wody domowej dla różnych typów zastosowań. Podaje także system prezentowania informacji dla użytkowników. Obecny dokument określa metody oceny funkcji energetycznych urządzeń. Definiuje on ilość dziennych profili obciążeń dla wszystkich domowych zastosowań gorącej wody, kuchennych, prysznicowych, wannowych i ich kombinacji, łącznie z odpowiednimi procedurami badań, dzięki czemu funkcje energetyczne różnych urządzeń gazowych mogą być porównane i dostosowane do potrzeb użytkownika. Jeśli inne technologie są włączone do opalanych gazem kotłów lub podgrzewaczy wody do wytwarzania gorącej wody domowej, stosuje się części szczególne EN 13203.
Poziome gruntowe źródła ciepła nie są objęte zakresem obecnej Normy Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13203-6:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 6: Ocena zużycia energii adsorpcyjnych i absorpcyjnych pomp ciepła
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13203-6:2018 [IDT]
ICS 91.140.65