PN-EN 13200-3:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania układu i charakterystyki wyrobu dla elementów oddzielających w obrębie przebywania widzów w stałych lub tymczasowych miejscach imprez o charakterze widowiskowym, łącznie z halami sportowymi, stadionami sportowymi, urządzeniami znajdującymi się na wolnym powietrzu i w pomieszczeniach, stosowanymi w celu umożliwienia ich funkcjonowania.
Inne stałe miejsca imprez, takie jak teatry, kina, opery, audytoria, sale wykładowe i podobne miejsca są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.
Elementy i bariery objęte niniejszym dokumentem to:
- bariera z przodu rzędu zamocowanych siedzisk;
- bariera przylegająca do końca rzędu siedzisk;
- bariera za rzędem siedzisk;
- bariera u podnóża przejścia między rzędami krzeseł lub na klatce schodowej, ustawiona pod właściwymi kątami do kierunku przemieszczania się;
- bariery boczne ustawione równolegle do kierunku przemieszczania się widzów;
- bariery tworzące przejście;
- bariery tworzące przejście w obszarach gdzie widzowie stoją, ustawione pod właściwymi kątami do kierunku przemieszczania się widzów;
- bariery zabezpieczające;
- bariery na balkonach dla widzów;
- bariery na obwodzie zewnętrznym oraz bariery między sektorami.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13200-3:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania
Data publikacji 05-12-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13200-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13200-3:2006 - wersja polska
ICS 97.200.10, 97.220.10, 91.040.10