PN-EN 13175:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące projektowania, badań i badań podczas wytwarzania zaworów, wraz z odpowiednim osprzętem, które są zainstalowane na mobilnych lub stacjonarnych zbiornikach ciśnieniowych do LPG o pojemności wodnej powyżej 150 l. Zawory bezpieczeństwa i ich wyposażenie pomocnicze, wskaźniki napełnienia oraz elementy pojazdów LPG są poza zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania w rafineriach i innych zakładach technologicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13175:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13175:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13175:2015-03 - wersja angielska
ICS 23.060.01