PN-EN 13164+A1:2015-03 - wersja francuska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące fabrycznie produkowanych wyrobów z ekstrudowanej pianki polistyrenowej z okładzinami lub powłokami, lub bez nich, stosowanych do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby wytwarza się w postaci płyt, które są dostępne również ze specjalnymi krawędziami i obróbką powierzchni (na wpust i wypust, nakładanych itp.).
Niniejsza norma zawiera wielowarstwowe płyty izolacyjne o warstwach prostopadłych do krawędzi płyty, tzn. warstwy równoległe do powierzchni płyty końcowej.
Wyroby objęte niniejszą normą stosuje się również w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i panelach kompozytowych; nie uwzględniono właściwości użytkowych systemów zawierających takie wyroby.
W niniejszej normie opisano charakterystyki wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania.
W niniejszej normie nie określono wymaganej klasy ani poziomu podanej właściwości, jaki powinien być osiągnięty, aby wyrób wykazywał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy dla danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub normach niesprzecznych.
Wyroby o deklarowanym oporze cieplnym mniejszym niż 0,25 m2 K/W lub o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C większym niż 0,060 W/(m K) nie są objęte niniejszą normą.
Niniejsza norma nie obejmuje wyrobów do izolacji cieplnej stosowanych in situ, ani wyrobów przeznaczonych do stosowania do izolacji wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych (opisane w EN 14307), czy zastosowań w inżynierii lądowej (opisane w EN 14934).

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13164+A1:2015-03 - wersja francuska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 03-09-2018
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 13164:2012+A1:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13164:2013-05 - wersja angielska
ICS 91.100.60