PN-EN 13144:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ilościową metodę pomiaru przyczepności powłok metalowych i innych nieorganicznych naniesionych na podłoże metalowe, polimerowe i szklane.
Typowe powłoki, do których stosuje się niniejszy dokument, to powłoki metalowe takie jak aluminium, miedź, nikiel, nikiel plus chrom, srebro, cyna, stopy cyna-nikiel, cynk, złoto jak również inne powłoki nieorganiczne takie jak tlenki i azotki np. aluminium, indu i indu-cyny, krzemu, niobu, tytanu, wolframu, cyrkonu i innych.
Postanowień niniejszego dokumentu nie stosuje się do niektórych powłok nanoszonych metodą zanurzeniową, natryskową lub mechanicznie, w odniesieniu do których można zastosować inne normy np. EN ISO 14916 lub EN ISO 4624.
Pomiar jest prawidłowy, jeżeli właściwości kohezyjne i adhezyjne kleju są wyższe niż badanych powłok.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13144:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania
Data publikacji 15-01-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 13144:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13144:2005 - wersja polska
ICS 25.220.40, 25.220.99