PN-EN 13136:2014-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13136+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń

Zakres

1.1. Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania masowego natężenia przepływu celem określenia wielkości ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa stosowanych w instalacjach ziębniczych. UWAGA Termin "instalacja ziębnicza" używany w niniejszej normie obejmuje pompy ciepła. 1.2. Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania przepustowości ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa i innych ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa w instalacjach ziębniczych i zawiera niezbędne dane do określania wielkości tych urządzeń w przypadku rozładowywania nadmiernego ciśnienia do atmosfery lub do części składowych instalacji o niższym ciśnieniu. 1.3. Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące doboru ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa zapobiegających nadmiernemu ciśnieniu wywołanemu przez wewnętrzne i zewnętrzne źródła ciepła, źródła powodujące wzrost ciśnienia (np. sprężarkę, grzałki itp.) i rozszerzalność cieplną cieczy pozostającej w syfonach. 1.4. Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania strat ciśnienia w rurociągu dolotowym i wylotowym ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa i innych ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa i zawiera niezbędne do tego celu dane. 1.5. Niniejsza Norma przywołuje w rozdziale 5 Uwagi ogólne i inne normy związane

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13136:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń
Data publikacji 03-03-2014
Data wycofania 31-01-2019
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 13136:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13136:2003 - wersja polska, PN-EN 13136:2003/A1:2007 - wersja polska
ICS 27.080, 27.200
Zastąpiona przez PN-EN 13136+A1:2019-01 - wersja angielska