PN-EN 13074-2:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę stabilizacji w temperaturze 85 °C przez 24 h lepiszcza odzyskanego z emulsji asfaltowej lub asfaltu upłynnionego lub fluksowanego i przeznaczonego do dalszych badań.

Niniejsza metoda ma zastosowanie do wszystkich rodzajów emulsji asfaltowych, modyfikowanych polimerami i niemodyfikowanych oraz do wszystkich rodzajów asfaltu upłynnionego i fluksowanego zarówno modyfikowanego polimerami, jak i niemodyfikowanego.

Metoda odzyskiwania jest opisana w EN 13074-1.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13074-2:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13074-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13074-2:2012 - wersja polska
ICS 91.100.50