PN-EN 13074-2:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13074-2:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę stabilizacji w temperaturze 85 °C i przez 24 h lepiszcza odzyskanego z emulsji asfaltowej lub asfaltu upłynnionego lub asfaltu fluksowanego i przeznaczonego do dalszych oznaczań. Niniejsza metoda ma zastosowanie do wszystkich rodzajów emulsji asfaltowych, modyfikowanych polimerami i niemodyfikowanych oraz do wszystkich rodzajów asfaltów upłynnionych i asfaltów fluksowanych zarówno modyfikowanych polimerami, jak i niemodyfikowanych. Metoda odzyskiwania jest opisana w EN 13074-1

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13074-2:2012 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania
Data publikacji 13-07-2012
Data wycofania 26-03-2019
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
Wprowadza EN 13074-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13074-2:2011 - wersja angielska
ICS 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13074-2:2019-03 - wersja angielska