PN-EN 13074-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę odzyskiwania lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltu upłynnionego albo fluksowanego po kondycjonowaniu w temperaturze otoczenia przez 24 h, a następnie przez 24 h w temperaturze 50 °C, w taki sposób, który umożliwi dalsze badania przy minimalnych zmianach właściwości lepiszcza.

Niniejsza metoda ma zastosowanie do wszystkich rodzajów emulsji asfaltowych, modyfikowanych polimerami i niemodyfikowanych oraz do wszystkich rodzajów asfaltu upłynnionego i fluksowanego zarówno modyfikowanego polimerami, jak i niemodyfikowanego.

W przypadku lepiszczy asfaltowych upłynnionych i fluksowanych niniejsza metoda badania jest tylko etapem pośrednim i zaleca się, aby poprzedzała procedury stabilizacji określone w EN 13074-2. Bezpośrednie badanie odzyskanego lepiszcza jest jednak wykorzystywane do oceny zdolności utwardzania się lepiszczy asfaltowych fluksowanych, w których fluksem jest olej roślinny.

UWAGA Odzyskane lepiszcze niekoniecznie jest identyczne z lepiszczem początkowym.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13074-1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13074-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13074-1:2012 - wersja polska
ICS 91.100.50