PN-EN 13060+A1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Małe sterylizatory parowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania eksploatacyjne i metody badania dla małych sterylizatorów parowych oraz określono cykle sterylizacji, które są stosowane do celów medycznych lub w przypadku materiałów, które wchodzą w kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do automatycznie sterowanych małych sterylizatorów parowych, w których para wodna jest wytwarzana przy użyciu grzałek elektrycznych lub przez system zewnętrzny. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do małych sterylizatorów parowych, używanych przede wszystkim do sterylizacji wyrobów medycznych, które nie są w stanie pomieścić jednostki wsadu (300 mm x 300 mm x 600 mm) oraz których objętość komory nie przekracza 60 l.
Wymagania odnoszące się do zarządzania jakością i zarządzania ryzykiem umieszczono w innych normach (np. EN ISO 13485, EN ISO 14971). Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do małych sterylizatorów parowych, które są używane do sterylizacji płynów lub produktów farmaceutycznych. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań bezpieczeństwa odnoszących się do zagrożeń związanych ze strefą, w której jest używany sterylizator (np. łatwopalne gazy).
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań dotyczących walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji ciepłem wilgotnym.
UWAGA Wymagania dotyczące walidacji i rutynowej kontroli sterylizacji ciepłem wilgotnym podano w EN ISO 17665-1.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań dotyczących innych procesów sterylizacji, które w ramach procesu stosują również ciepło wilgotne (tj. formaldehyd, tlenek etylenu).

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13060+A1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Małe sterylizatory parowe
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN 13060:2014+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13060:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 13060:2015-02 - wersja polska
ICS 11.080.10