PN-EN 130200:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Specyfikacja grupowa -- Kondensatory tantalowe stałe ze stałym lub ciekłym elektrolitem

Zakres

Niniejsza specyfikacja dotyczy kondensatorów elektrolitycznych tantalowych biegunowych i niebiegunowych, ze stałym i ciekłym elektrolitem, o podwyższonej trwałości i ogólnego stosowania. W przypadku kondensatorów do specjalnych zastosowań mogą być dodatkowe wymagania. Specyfikacja nie dotyczy kondensatorów do montażu powierzchniowego. Specyfikacja dotyczy trzech podstawowych podrodzin: kondensatorów elektrolitycznych tantalowych stałych z ciekłym elektrolitem, z elektrodą foliową; kondensatorów elektrolitycznych tantalowych stałych z ciekłym elektrolitem i z porowatą anodą oraz kondensatorów elektrolitycznych tantalowych stałych ze stałym elektrolitem i porowatą anodą. Opisano zalecane wartości znamionowe i charakterystyczne oraz wybrano ze specyfikacji wspólnej odpowiednie procedury oceny jakości, metody badań i pomiarów i podano ogólne wymagania dotyczące tego typu kondensatorów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 130200:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Kondensatory tantalowe stałe ze stałym lub ciekłym elektrolitem
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 26-06-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 130200:1993 [IDT], EN 130200:1993/A3:1998 [IDT]
ICS 31.060.40