PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania prężności par nasyconych powietrzem (ASVP) (całkowita prężność par) wytwarzanych w próżni przez lotne przetwory naftowe o niskiej lepkości, komponenty, mieszaniny etanolu do 85 % (V/V) i surowce zawierające powietrze. Równoważnik prężności par suchych (DVPE) można obliczyć na podstawie pomiaru prężności par zawierających powietrze (ASVP).

Warunki zastosowane w badaniu opisanym w niniejszej normie są następujące: stosunek par do cieczy wynoszący 4:1 i temperatura badania 37,8 °C

Podczas badania urządzenie nie jest zwilżane wodą i dlatego opisana metoda jest odpowiednia zarówno
do badania próbek zawierających związki tlenowe, jak i niezawierających związków tlenowych. Wody rozpuszczonej w próbce nie bierze się pod uwagę.

Opisana metoda jest odpowiednia do badania próbek nasyconych powietrzem, których DVPE mieści się między 15,5 kPa a 106,0 kPa; prężność par poza tym zakresem może być mierzona, lecz precyzja dla tych pomiarów nie została określona.

Niniejszy dokument stosuje się do paliw zawierających związki tlenowe do wartości granicznych określonych w odpowiedniej dyrektywie WE 85/536/EWG [10] oraz do mieszanin etanol-paliwo zawierających do 85 % (V/V) etanolu.

UWAGA W niniejszej Normie Europejskiej symbole „% (m/m)" i „% (V/V)" są stosowane do określenia, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jego stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13016-1:2018-05 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE)
Data publikacji 01-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 13016-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13016-1:2009 - wersja polska
ICS 75.160.20