PN-EN 130102:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego -- Poziom oceny EZ

Zakres

Podano identyfikację specyfikacji szczegółowej (DS.) i podzespołu, metody mocowania w próbach wibracji i udarów pojedynczych i wielokrotnych, wymiary, wartości znamionowe i charakterystyczne, montaż, wymagania dotyczące kontroli partii za partią i badań okresowych dla kondensatorów stałych politereftalano-etylenowych napięcia stałego (poziomy oceny EZ)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 130102:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego -- Poziom oceny EZ
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 130102:1997 [IDT]
ICS 31.060.30