PN-EN 12978:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12978+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

Zakres

Dotyczy urządzeń zabezpieczających stosowanych do drzwi, bram i barier uruchamianych napędem, zasilanych elektrycznie z sieci i przeznaczonych do instalowania na terenach znajdujących się w zasięgu ludzi, których głównym przeznaczeniem jest umożliwienie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów, którym towarzyszą lub którymi kierują osoby piesze - w obiektach przemysłowych, handlowych, publicznych lub mieszkalnych. Podano wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji i badania urządzeń ochronnych, stosowanych do wykrywania osób pieszych, które mogą być narażone na urazy spowodowane drzwiami, bramą lub barierą. Uwzględniono również urządzenia zabezpieczające do żaluzji zwijanych i krat zwijanych, gdy pełnią one rolę drzwi w obiektach handlowych, raczej przewidzianych dla zapewnienia dostępu osób niż pojazdów lub towarów. Zdefiniowano 28 terminów dotyczących urządzeń zabezpieczających do drzwi i bram z napędem

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12978:2006 - wersja polska
Tytuł Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 06-02-2006
Data wycofania 31-01-2010
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12978:2003 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC, 98/37/EC
Zastępuje PN-EN 12978:2004 - wersja angielska
ICS 91.060.50, 91.090
Zastąpiona przez PN-EN 12978+A1:2009 - wersja angielska