PN-EN 1295-1:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza norma określa wymagania dotyczące obliczeń statycznych rurociągów wodociągowych, do odwadniania i kanalizacji oraz innych rurociągów wody przemysłowej, niezależnie od tego, czy działają pod ciśnieniem równym, większym lub mniejszym niż atmosferyczne.

Ponadto niniejsza norma podaje wytyczne w zakresie zastosowania krajowych metod projektowania deklarowanych i stosowanych przez państwa członkowskie CEN podczas przygotowywania niniejszej normy.

Niniejsze wytyczne są ważnym źródłem wiedzy projektowej, ale nie obejmują wszystkich możliwych przypadków szczególnych, w których mogą mieć zastosowania rozszerzenia lub ograniczenia podstawowych metod projektowania.

Ponieważ w praktyce na etapie projektowania nie zawsze dostępne są szczegółowe informacje na temat rodzajów gruntów i warunków montażu, wybór założeń projektowych pozostawia się ocenie projektanta. W związku z tym niniejszy przewodnik przedstawia jedynie ogólne wskazówki i porady.

Niniejsza norma określa wymagania dotyczące obliczeń statycznych oraz wskazuje odniesienia i podstawowe zasady ustalone w krajowych metodach projektowania (patrz Załączniki A i B).

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1295-1:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1295-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1295-1:2002 - wersja polska
ICS 23.040.01