PN-EN 12945+A1:2016-11 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Środki wapnujące -- Oznaczanie liczby zobojętnienia -- Metody miareczkowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono dwie metody oznaczania liczby zobojętnienia (NV) środków wapnujących.
Metoda A ma zastosowanie do wszystkich środków wapnujących z wyjątkiem krzemianowych środków wapnujących.
Metoda B ma zastosowanie do wszystkich środków wapnujących.
Obie metody nie uwzględniają w sposób prawidłowy potencjalnej liczby zobojętnienia środków zawierających więcej niż 3 % P2O5. Dla dokładniejszej oceny agronomicznej produktów zawierających więcej niż 3 % P2O5 oznacza się efektywność wapnowania zgodnie z EN 14984.
UWAGA Metody opisane w ISO 6598 [1] i ISO 7497 [2] mogą być stosowane do oznaczania zawartości P2O5. Dalsze informacje na temat analiz P podano w pozycjach bibliograficznych [3] i [4].

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12945+A1:2016-11 - wersja polska
Tytuł Środki wapnujące -- Oznaczanie liczby zobojętnienia -- Metody miareczkowe
Data publikacji 25-05-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Wprowadza EN 12945:2014+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12945:2014-05 - wersja polska, PN-EN 12945:2014-05 - wersja angielska
ICS 65.080