PN-EN 12927:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące:
– kryteriów doboru lin i ich zakończeń,
– współczynników bezpieczeństwa (z wyłączeniem lin hamulcowych),
– kryteriów odkładania,
– przechowywania, obsługi, transportu oraz montażu (w tym napinanie, łączenie i/lub
zaplatanie),
– długich zaplotów sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych oraz lin nośno-
napędowych wyciągów narciarskich,
– zakończeń linowych,
– konserwacji lin
oraz minimalnych wymagań mających zastosowanie do:
– MRT, wyposażenia do badań wizualnych i radiograficznych oraz procedur do badania lin stalowych.
Niniejszy dokument nie dotyczy kolei linowych przeznaczonych do transportu towarów ani dźwigów. Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące zapobiegania wypadkom oraz ochrony pracowników niezależnie od stosowanych przepisów krajowych. Krajowe przepisy budowlane, federalne/stanowe służące ochronie określonych grup ludzi pozostają niezmienione.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12927:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny
Data publikacji 18-07-2019
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 12927:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12927-5:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-8:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-4:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-6:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-7:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-1:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-3:2006/Ap1:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-2:2006 - wersja polska, PN-EN 12927-3:2006 - wersja polska
ICS 45.100