PN-EN 12873-3:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 3: Metoda badania żywic jonowymiennych i adsorpcyjnych

Zakres

W niniejszej normie określono procedurę oznaczania migracji substancji z żywic jonowymiennych, adsorpcyjnych lub hybrydowych używanych w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Żywice stanowią syntetyczne wielkocząsteczkowe substancje organiczne.

Norma ta ma zastosowanie do następujących typów żywic:

- żywic jonowymiennych: stosowanych do modyfikowania składu wody (np. do zmiękczania przez usunięcie jonów wapnia). Mogą one być w formie anionitów lub kationitów;

- żywic adsorpcyjnych: stosowanych do obniżenia w wodzie stężenia niepożądanych substancji (zwykle zanieczyszczeń organicznych). Stosowane są w formie obojętnej;

- adsorberów hybrydowych: polimerów organicznych na bazie żywicy jonowymiennej lub żywicy adsorpcyjnej zawierających dodatkową grupę funkcyjną nieorganiczną (np. wodorotlenek żelaza) lub organiczną. Stosowane do obniżenia w wodzie stężenia niepożądanych substancji (konkretnych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych). Mogą one być w formie anionitów, kationitów lub obojętnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12873-3:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 3: Metoda badania żywic jonowymiennych i adsorpcyjnych
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 12873-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12873-3:2008 - wersja polska
ICS 13.060.20, 67.250