PN-EN 12819:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności większej niż 13 m³

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące:
a) inspekcji rutynowych, okresowych kontroli i badań kwalifikacyjnych stałych zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności większej niż 13 m³ oraz związanych z nimi elementów wyposażenia;
b) znakowania zbiorników ciśnieniowych i/lub przechowywania zapisów, odpowiednio, jako wyników inspekcji rutynowych, okresowych kontroli i badań kwalifikacyjnych.
Niniejszy dokument nie obejmuje przechowywanie ziębniczego.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12819:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności większej niż 13 m³
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12819:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12819:2010 - wersja angielska
ICS 23.020.35