PN-EN 12819:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12819:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Kontrola i badanie okresowe zbiorników do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności większej niż 13 m3

Zakres

Określono wymagania dotyczące kontroli bieżącej i okresowej oraz badań okresowych zbiorników do magazynowania skroplonych gazów węglowodorowych LPG o pojemności większej niż 13 m3 oraz ich osprzętu. Podano wymagania dotyczące znakowania zbiorników oraz dokumentowania przeprowadzanej kontroli bieżącej, kontroli okresowej i badań okresowych

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 12819:2010 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Kontrola i badanie okresowe zbiorników do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności większej niż 13 m3
Data publikacji 27-04-2010
Data wycofania 03-07-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12819:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12819:2005 - wersja polska, PN-EN 12820:2005 - wersja polska
ICS 23.020.30
Zastąpiona przez PN-EN 12819:2019-07 - wersja angielska