PN-EN 12817:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności do 13 m³ włącznie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące:

a) inspekcji rutynowych, okresowych kontroli i badań kwalifikacyjnych stałych zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności od 150 l do 13 m³ włącznie oraz związanych z nimi elementów wyposażenia;

b) znakowania zbiorników ciśnieniowych i/lub przechowywania zapisów, odpowiednio, jako wyników inspekcji rutynowych, okresowych kontroli i badań kwalifikacyjnych.

Niniejszy dokument nie obejmuje przechowywania ziębniczego.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12817:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności do 13 m³ włącznie
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12817:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12817:2010 - wersja angielska
ICS 23.020.35