PN-EN 12742:2002 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości wolnych aminokwasów -- Metoda chromatografii cieczowej

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości wolnych aminokwasów w sokach owocowych i warzywnych oraz w produktach pokrewnych. Oznaczanie jest wykonywane z wykorzystaniem chromatografii cieczowej. Aminokwasy są rozdzielane na kationowej kolumnie chromatograficznej i wymywane stopniowo za pomocą szeregu buforów cytrynianu litu o różnych molarnościach i wartościach pH, po barwnej reakcji z ninhydryną, aminokwasy są ilościowo oznaczane fotometrycznie przy długości fali 570 nm (lub w przypadku proliny 440 nm)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12742:2002 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie zawartości wolnych aminokwasów -- Metoda chromatografii cieczowej
Data publikacji 11-07-2002
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 12742:1999 [IDT]
ICS 67.160.20