PN-EN 12733:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora idącego -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa oraz ich weryfikację podczas projektowania i budowy sterowanych przez operatora idącego kosiarek silnikowych z elementami tnącymi obrotowymi lub wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, używanych w rolnictwie, leśnictwie i kształtowaniu terenów zielonych do ścinania i/lub mulczowania trawy lub podobnych roślin lub krzaków i zarośli drzewiastych.
Dla celów niniejszej normy następujące typy kosiarek sterowanych przez operatora idącego uznaje się za silnikowe:
- kosiarki bijakowe;
- kosiarki łąkowe;
- kosiarki do usuwania zarośli;
- kosiarki listwowe.
Niniejsza norma ma również zastosowanie do maszyn wieloczynnościowych gdy są one używane do ścinania lub mulczowania trawy lub zarośli.
Niniejsza norma nie obejmuje kosiarek trawnikowych (patrz EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2), kos silnikowych do zarośli i przycinarek do trawy (patrz EN ISO 11806) lub innego sprzętu do pielęgnacji trawników.
W niniejszej normie omówiono zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne, jak wymieniono w Załączniku A, istotne dla kosiarek silnikowych prowadzonych przez operatora idącego, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach użycia niewłaściwego ale przewidzianego przez producenta, podczas normalnej pracy oraz serwisowania. Ponadto podano typy informacji dotyczące zasad bezpiecznej pracy, jakie powinien dostarczyć producent.
Niniejsza norma nie obejmuje zagadnień środowiskowych (z wyjątkiem hałasu).
Niniejsza norma nie ma zastosowania do maszyn wyprodukowanych przed datą jej publikacji

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12733:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora idącego -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 24-01-2019
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 12733:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12733+A1:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.50