PN-EN 12697-5+A1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-5:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 5: Oznaczanie gęstości

Zakres

Opisano metody oznaczania gęstości mieszanek mineralno-asfaltowych: objętościową, hydrostatyczną i matematyczną. Procedury mają zastosowanie do mieszanek świeżych i zestarzałych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-5+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 5: Oznaczanie gęstości
Data publikacji 09-09-2008
Data wycofania 30-06-2010
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-5:2002+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-5:2008 - wersja angielska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-5:2010 - wersja angielska