PN-EN 12697-44:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 44: Propagacja pęknięcia w badaniu zginania próbki półwalcowej

Zakres

Niniejszy dokument podaje metodę zginania próbki półkolistej w celu wyznaczenia wytrzymałości na rozciąganie lub odporności na pękanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu oceny możliwości propagacji pęknięcia. Wyniki badania mogą być wykorzystane do obliczenia maksymalnej siły jaką może wytrzymać bez zniszczenia nacięta próbka; - jeżeli obecność nacięcia jest krytyczna. Należy podkreślić, że metoda opisuje jedynie badanie wyznaczenia odporności na propagacji pęknięcia mieszanki asfaltowej. Faza propagacji pęknięcia opisuje jedynie drugą część mechanizmu pęknięcia podczas dynamicznego obciążania. Pierwsza faza, którą stanowi faza inicjacji pęknięcia, jest głównie objęta w badaniu zmęczeniowym (EN 12697-24)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-44:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 44: Propagacja pęknięcia w badaniu zginania próbki półwalcowej
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-44:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-44:2010 - wersja angielska
ICS 93.080.20