PN-EN 12697-33+A1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-33:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym

Zakres

Opisano metodę zagęszczenia próbek płytowych urządzeniem wałującym

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 12697-33+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym
Data publikacji 04-08-2008
Data wycofania 27-03-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-33:2003+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-33:2008 - wersja angielska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-33:2019-03 - wersja angielska