PN-EN 12697-33:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badań -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym

Zakres

Niniejszy dokument opisuje metody ubijania próbek równoległościennych (płyt) z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykorzystywanych do dalszych badań w całości lub części.
Dla danej objętości mieszanki bitumicznej próbki przygotowuje się albo w warunkach kontrolowanej energii zagęszczania, albo do uzyskania określonej objętości uzyskując odpowiednią zawartość wolnych przestrzeni.
W niniejszym dokumencie opisano następujące metody zagęszczania:
- metoda z wykorzystaniem koła lub dwóch kół wyposażonych w opony;
- metody wykorzystujące walec stalowy, w tym:
- z rolką stalową;
- z rolką stalową na kole z oponami;
- z rolką stalową poruszającą się po pionowych przesuwnych stalowych płytach;
- metoda wykorzystująca sektor walców stalowych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do mieszanek mineralno- asfaltowych wytworzonych w laboratorium lub w wytwórni mas bitumicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-33:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badań -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-33:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-33+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20