PN-EN 12697-31:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 31: Przygotowanie próbek w prasie żyratorowej

Zakres

Niniejszy dokument określa metodę zagęszczenia cylindrycznych próbek mieszanki w prasie żyratorowej. Takie zagęszczenie osiągane jest przez kombinację oddziaływania wirowego i pionowej siły wypadkowej.
Metoda służy do:
- określenia zawartości wolnych przestrzeni w mieszaninie dla danej liczby ruchów prasy lub przejścia krzywej gęstości (lub zawartości wolnej przestrzeni) w stosunku do liczby wirowań;
- przygotowanie próbek o określonej wysokości i/lub określonej gęstości, do późniejszego badania ich właściwości mechanicznych
Aneks A i Aneks B opisują metodę zgodności dla sprzętu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie dla mieszanek (zarówno zrobionych w laboratorium jak i pobranych z placu budowy) z największym wymiarem ziaren kruszywa nie większym niż 31,5 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-31:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 31: Przygotowanie próbek w prasie żyratorowej
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-31:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-31:2007 - wersja angielska
ICS 93.080.20