PN-EN 12697-30:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12697-30:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje metody formowania próbek do badań z mieszanek mineralno-asfaltowych metodą udarowego zagęszczania. Takie próbki używane są głównie do określenia gęstości objętościowej i innych parametrów technologicznych np. stabilność Marshalla i płynięcie zgodnie z EN 12697-34. Niniejsza Norma Europejska dotyczy mieszanek (zarówno tych wykonanych w laboratorium jak i tych pobranych próbek z terenu), których pozostała masa nie przekracza 15% na sicie 22,4 mm i 0% na sicie 31,5 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-30:2012 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie
Data publikacji 31-05-2012
Data wycofania 31-01-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-30:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-30+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 12697-30:2019-01 - wersja angielska