PN-EN 12697-3+A1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę badań odzysku rozpuszczonego asfaltu z mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na drogach, płytach lotniskowych lub podobnych nawierzchniach w postaci odpowiedniej do dalszych badań. Badanie moze być przeprowadzone zarówno na rozdrobnionych jak i zwartych materiałach asfaltowych. Opisana procedura jest właściwa tylko do odzysku asfaltu drogowego, dla którego niniejsza Norma Europejska jest zalecana. Metoda kolumny do destylacji frakcyjnej (patrz EN 12697-4) jest metodą referencyjną dla mieszanek zawierających lotne substancje, takie jak asfalt fluksowany. W odzysku asfaltu modyfikowanego polimerami zaleca się stosowanie wyparki obrotowej

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-3+A1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa
Data publikacji 01-02-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-3:2013+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-3:2013-10 - wersja angielska
ICS 93.080.20