PN-EN 12673:2004 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie niektórych wybranych chlorofenoli w wodzie z zastosowaniem chromatografii gazowej

Zakres

Opisano metodę oznaczania techniką chromatografii gazowej 19 chlorofenoli (2-,3-, i 4-chlorofenol, 2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- i 3,5-dichlorofenol, 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6-, 2,4,5-, 2,4,6- i 3,4,5-trichlorofenol, 2,3,4,5-, 2,3,4,6- i 2,3,5,6-tetrachlorofenol i pentachlorofenol) w wodzie do picia, gruntowej, deszczowej, morskiej i powierzchniowej oraz w ściekach, która pozwala na oznaczenie chlorofenoli w zakresie stężeń od 0,1 mikrog/l do 1 mg/l, w zależności od jakości próbki oznaczonej i od czułości wykrywania związku (liczba atomów chloru w cząsteczce). W niektórych przypadkach, gdy całkowite rozdzielenie izomerów nie jest możliwe, poprzestaje się na podaniu wartości sumarycznej. Metoda może być stosowana do oznaczania innych chlorowcowych pochodnych fenoli pod warunkiem przeprowadzenia walidacji w każdym przypadku

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12673:2004 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie niektórych wybranych chlorofenoli w wodzie z zastosowaniem chromatografii gazowej
Data publikacji 14-07-2004
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN 12673:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12673:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.50