PN-EN 12632:2002 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu octowego (octanu) -- Metoda spektrometryczna z NAD

Zakres

Opisano enzymatyczną metodę oznaczania zawartości kwasu octowego oraz octanów w sokach owocowych, warzywnych i produktach pokrewnych. Kwas octowy (octan) jest przekształcany przy udziale adenozyno-5'-trifosforanu(ATP) oraz koenzymu A(CoA) w obecności syntetazy acetyloCoA(ACS) do acetylokoenzymu A (acetylo-CoA). Acetylo-CoA reaguje z oksalooctanem w obecności syntetazy cytrynianowej(SC), dając cytranian. Oksalooctan biorący udział w reakcji powstaje z jabłczanu i dinukleotydu beta-nikotynamido-adeninowego (NAD) w obecności dehydrogenazy jabłczanowej(MDH). W tej reakcji NAD jest redukowany do NADH. Ilość utworzonego NADH (mierzona jako wzrost absorbancji przy 334 nm, 340 nm lub 365 nm) odpowiada ilości kwasu octowego obecnego w próbce. Obliczenie stężenia kwasu octowego oparto na prawie Beera-Lamberta. Podano szczegóły badań międzylaboratoryjnych nad precyzją oraz wartości powtarzalności i odtwarzalności metody

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12632:2002 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu octowego (octanu) -- Metoda spektrometryczna z NAD
Data publikacji 11-07-2002
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 12632:1999 [IDT]
ICS 67.160.20