PN-EN 12631:2002 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu D- i L-mlekowego(mleczanu) -- Metoda spektrometryczna z NAD

Zakres

Opisano enzymatyczna metodę oznaczania zawartości kwasu D- i L-mlekowego oraz mleczanów w sokach owocowych, warzywnych i pokrewnych produktach. Kwas L-mlekowy (mleczan) utleniany jest przy udziale dinukleotydu beta-nikotynamido-adeninowego(NAD) w obecności dehydrogenazy L-mleczanowej (L-LDH) dając pirogronian. W taki sam sposób kwas D-mlekowy utleniany jest w obecności dehydrogenazy D-mleczanowej (D-LDH). Równowaga tych reakcji leży prawie zupełnie po stronie mleczanu. Jednakże usuwanie pirogronianu w następnej reakcji katalizowanej przez enzym transaminazę glutaminowo-pirogronową(GTP) w obecności L-glutaminianu powoduje przesunięcie równowagi w stronę pirogronianu i NADH. Ilość utworzonego NADH (mierzona jako wzrost absorbancji przy 334 nm, 340 nm lub 365 nm) odpowiada ilościom kwasu D- i L-mlekowego obecnych w próbce. Obliczenie stężenia kwasu D- i L-mlekowego oparto na prawie Beera-Lamberta. Podano szczegóły badań międzylaboratoryjnych nad precyzją oraz wartości powtarzalności i odtwarzalności metody

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12631:2002 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie enzymatyczne zawartości kwasu D- i L-mlekowego(mleczanu) -- Metoda spektrometryczna z NAD
Data publikacji 11-07-2002
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza EN 12631:1999 [IDT]
ICS 67.160.20