PN-EN 12616:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie prędkości przesiąkania wodą

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano trzy metody wyznaczania prędkości przesiąkania wodą. Metoda A jest stosowana do darni syntetycznych, tekstylnych i nawierzchni sportowych mineralnych związanych. Metoda B jest stosowana do darni naturalnych i Metoda C jest stosowana do nawierzchni sportowych mineralnych niezwiązanych.
UWAGA Dla syntetycznych darni wypełnianych i mineralnych nawierzchni niezwiązanych, laboratoryjne badania uważane są za bardziej precyzyjne odnośnie do określenia jak nawierzchnia będzie się zachowywać.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12616:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie prędkości przesiąkania wodą
Data publikacji 05-02-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 12616:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12616:2005 - wersja polska
ICS 97.220.10