PN-EN 12608:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12608-1:2016-04 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań

Zakres

Określono klasyfikację, wymagania i metody badań kształtowników z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Uwzględniono takie czynniki jak warunki klimatyczne, konstrukcję, metody produkcji oraz długotrwałą eksploatację. Zdefiniowano 20 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12608:2004 - wersja polska
Tytuł Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań
Data publikacji 24-11-2004
Data wycofania 22-04-2016
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12608:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12608:2003 - wersja angielska
ICS 83.140.99, 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 12608-1:2016-04 - wersja angielska