PN-EN 12608:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12608:2004 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań

Zakres

Określono klasyfikację, wymagania i metody badań kształtowników z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Kształtowniki zgodne z niniejszą normą nadają się do wytworzenia należytych i trwałych okien i drzwi, biorąc pod uwagę takie czynniki jak warunki klimatyczne, konstrukcję, metody produkcji oraz długotrwałą eksploatację

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12608:2003 - wersja angielska
Tytuł Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 24-11-2004
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12608:2003 [IDT]
ICS 83.140.99, 91.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 12608:2004 - wersja polska