PN-EN 12574-3:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Pojemniki na odpady -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia

Zakres

W niniejszej części EN 12574 określono podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia dla pojemników na odpady (w dalszej części nazywanych również pojemnikami); nie uwzględniono specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne.
UWAGA Aby pomóc w zrozumieniu wymagań, nie są one podzielone na oddzielne sekcje bezpieczeństwa, ergonomiczne oraz zdrowia, lecz są podzielone na rozdziały związane z elementami konstrukcyjnymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12574-3:2017-03 - wersja polska
Tytuł Pojemniki na odpady -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia
Data publikacji 16-10-2018
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
Wprowadza EN 12574-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12574-3:2006 - wersja polska
ICS 13.030.40