PN-EN 12574-2:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Pojemniki na odpady -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i metody badań

Zakres

W niniejszej części EN 12574 określono metody badań dotyczące pojemników na odpady (w dalszej treści nazywanych również pojemnikami) zgodnych z EN 12574-1:2017. Określono również docelowe wymagania do spełnienia w czasie badań i po ich zakończeniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12574-2:2017-03 - wersja polska
Tytuł Pojemniki na odpady -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i metody badań
Data publikacji 16-10-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
Wprowadza EN 12574-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12574-2:2006 - wersja polska
ICS 13.030.40