PN-EN 12574-1:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Pojemniki na odpady -- Część 1: Pojemniki o pojemności do 10 000 l z płaską (płaskimi) lub wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych podwójnych oraz wsuwanych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja

Zakres

W niniejszej części EN 12574 określono wymiary i wymagania dotyczące pojemników na odpady (w dalszej treści nazywanych również pojemnikami) bez kół lub z kołami służącymi tylko do celów ustawczych, z płaską (płaskimi) lub wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) o pojemności do 10 000 l do dźwigniowych, dźwigniowych podwójnych oraz wsuwanych mechanizmów załadowczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12574-1:2017-03 - wersja polska
Tytuł Pojemniki na odpady -- Część 1: Pojemniki o pojemności do 10 000 l z płaską (płaskimi) lub wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych podwójnych oraz wsuwanych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja
Data publikacji 12-09-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
Wprowadza EN 12574-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12574-1:2006 - wersja polska
ICS 13.030.40