PN-EN 12561-3:2003 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kolejnictwo -- Wagony cysterny -- Część 3: Urządzenia dolne do naładunku i wyładunku gazów skroplonych pod ciśnieniem

Zakres

Określono wymagania dotyczące dolnych urządzeń do napełniania i opróżniania wagonów cystern przeznaczonych do przewozu gazów skroplonych pod ciśnieniem, o ciśnieniu próbnym do 2,9 MPa. Podano główne wymiary, rozmieszczenie i budowę dolnych urządzeń przyłączeniowych do napełniania i opróżniania dla fazy ciekłej i gazowej

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12561-3:2003 - wersja niemiecka
Tytuł Kolejnictwo -- Wagony cysterny -- Część 3: Urządzenia dolne do naładunku i wyładunku gazów skroplonych pod ciśnieniem
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 09-12-2011
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 12561-3:2002 [IDT]
ICS 45.060.20, 13.300