PN-EN 12516-4+A1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę obliczeniową dla obudów armatury wytwarzanych z metali innych niż stal. Obciążenia, które mają być uwzględnione, są zgodne z EN 12516-2.
Metody projektowania są zgodne z EN 12516-2, projektowanie na podstawie wzorów zgodnie z odpowiednimi rozdziałami.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12516-4+A1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal
Data publikacji 10-01-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12516-4:2014+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12516-4:2015-02 - wersja angielska
ICS 23.060.01