PN-EN 12516-1:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12516-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych

Zakres

Podano metodę tabelaryczną określania grubości ścianek kadłubów stalowych armatury o przekroju kołowym, w wytwarzaniu których stosowano kucie, odlewanie lub spawanie, z oznaczeniami B 2,5, B 6, B 10, B 16, B 20, B 25, B 40, klasy 300, B 63, B 100, klasy 600, klasy 900, klasy 1500, klasy 2500, klasy 4500. Nie uwzględniono armatury z przyłączami gwintowanymi: DN 80 i większej, lub o ciśnieniu dopuszczalnym większym niż odpowiadające klasie 2500, lub pracującej w temperaturze wyższej niż 540 oC, Nie uwzględniono również armatury z przyłączami kielichowymi do przyspawania: DN 80 i większej

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12516-1:2005/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12516-1:2005 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych
Data publikacji 15-07-2005
Data wycofania 22-06-2010
Liczba stron 111
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12516-1:2005 [IDT]
ICS 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 12516-1:2010 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 12516-1:2005/AC:2007E