PN-EN 12446:2004 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Kominy -- Części składowe -- Betonowe zewnętrzne elementy ścienne

Zakres

Określono właściwości materiałów, wymiary oraz wymagania eksploatacyjne, włączając w to metody badań dotyczące fabrycznie wykonanych betonowych zewnętrznych elementów ściennych. Elementy te są przeznaczone do instalowane zgodnie z EN 166/12. Opisano elementy posiadające do czterech kanałów przeznaczonych do podłączenia kilku przewodów kominowych i/lub przewodów powietrznych. Podano warunki oznakowania znakiem CE

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12446:2004 - wersja francuska
Tytuł Kominy -- Części składowe -- Betonowe zewnętrzne elementy ścienne
Data publikacji 15-08-2004
Data wycofania 12-08-2005
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 12446:2003 [IDT]
ICS 91.060.40, 91.100.30