PN-EN 12402:2001 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Ołów i stopy ołowiu -- Metody pobierania próbek do analizy

Zakres

Podano metody pobierania próbek ołowiu i stopów ołowiu przeznaczonych do analizy chemicznej lub analizy spektrometrycznej za pomocą optycznej spektrometrii emisyjnej (OES) z wzbudzeniem iskrowym

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12402:2001 - wersja polska
Tytuł Ołów i stopy ołowiu -- Metody pobierania próbek do analizy
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 12402:1999 [IDT]
ICS 77.120.60