PN-EN 12392:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane -- Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania materiałowe i procedury badań stosowane do aluminium i stopów aluminium przerabianych plastycznie i odlewanych, przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.
Niniejszą Normą Europejską objęto:
— postacie wyrobów, gatunki i stany aluminium i stopów aluminium przerabianych plastycznie i odlewanych, które mają być użytkowane do takich zastosowań, wraz z danymi dla stopów przerabianych plastycznie i odlewanych w dopuszczalnych zakresach temperatury ich pracy;
— dopuszczalne stopy/przynależne im stany, które są podane w Tablicy A.1 i w B.1 – dla stopów przerabianych plastycznie oraz w Tablicy A.2 i w B.2 – dla odlewów;
— warunki techniczne kontroli i dostawy, granice własności mechanicznych oraz dopuszczalne odchyłki kształtu i wymiarów – przez powołanie się na odpowiednie Normy Europejskie dotyczące aluminium i stopów aluminium przerabianych plastycznie i odlewanych, oraz
— dodatkowe wymagania, specyficzne do zastosowań urządzeń ciśnieniowych.
Norma ma zastosowanie do płyt walcowanych na gorąco, blach/taśm/krążków walcowanych na zimno, prętów i rur wyciskanych lub wyciskanych i ciągnionych na zimno, kształtowników wyciskanych otwartych/z otworem, odkuwek i odlewów, według kryteriów niniejszej normy podanych w Tablicy A.1 – dla stopów przerabianych plastycznie i w Tablicy A.2 – dla odlewów.
Niniejsza norma obejmuje wyłącznie materiały przeznaczone dla celów ciśnieniowych czy też metody ich wytwarzania; właściwe informacje można znaleźć w odpowiednich normach wymienionych w „Bibliografii”.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12392:2016-04 - wersja polska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane -- Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
Data publikacji 12-10-2018
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 12392:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12392:2004 - wersja polska
ICS 77.150.10