PN-EN 1239:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Kleje -- Oznaczanie mrozoodporności

Zakres

Podano metodę, która polega na pomiarze lepkości próbki badanego kleju, poddaniu jej działaniu przez 16 h ujemnych temperatur wybranych spośród czterech wartości -5 stopni C, -10 stopni C, -15 stopni C, -20 stopni C, kondycjonowaniu przez 8 h w temperaturze 23 stopni C i sprawdzeniu konsystencji kleju (mrozoodporność wyraża się liczbą cykli, które klej wytrzymał bez wytworzenia trwałego koagulatu i zmiany lepkości przekraczające wymagania podane przez producenta). Podano zasadę metody, stosowaną aparaturę, sposób przygotowania próbek do badań, sposób postępowania, przedstawiania wyników i sporządzania protokołu badania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1239:2011 - wersja angielska
Tytuł Kleje -- Oznaczanie mrozoodporności
Data publikacji 16-06-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 1239:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1239:2000 - wersja polska
ICS 83.180