PN-EN 12385-4+A1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12385-4+A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic

Zakres

Podano szczególne wymagania dotyczące materiałów, produkcji i badań lin splotkowych do podnoszenia dla dźwignic. Podano wymagania dla materiałów stosowanych na druty i rdzenie oraz dla smarów. Określono warunki produkcji lin, dotyczące: smarowania, konstrukcji, klasy wytrzymałości na rozciąganie, średnic i ich tolerancji, siły zrywającej oraz oznaczania i podziału. W dwu załącznikach normatywnych podano informacje dotyczące obliczania minimalnej siły zrywającej linę i zestawienia współczynników do obliczeń minimalnej siły zrywającej, a w dwu załącznikach informacyjnych - informacje dotyczące obliczania przybliżonej masy jednostkowej lin o średnicach powyżej 60 mm i informacji, które zaleca się dostarczyć w zapytaniu lub w zamówieniu

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12385-4+A1:2008 - wersja angielska
Tytuł Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic
Data publikacji 18-04-2008
Data wycofania 20-11-2008
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 163, Lin i Transportu Linowego
Wprowadza EN 12385-4:2002+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12385-4:2004 - wersja polska
ICS 77.140.65
Zastąpiona przez PN-EN 12385-4+A1:2008 - wersja polska