PN-EN 123500:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Specyfikacja grupowa -- Płytki drukowane giętkie z połączeniami międzywarstwowymi

Zakres

Niniejszy dokument jest specyfikacją grupową (SS) dotyczącą płytek drukowanych, giętkich z połączeniami międzywarstwowymi, niezależnie od metody wytwarzania, gdy są gotowe do montażu podzespołów. Określono parametry oceniane i metody pomiarów stosowane do badania uznania zdolności i kontroli zgodności jakości (kontrola partii za partią i okresowa)

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 123500:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Płytki drukowane giętkie z połączeniami międzywarstwowymi
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 123500:1992 [IDT], EN 123500:1992/A2:1995 [IDT]
ICS 31.180