PN-EN 12341:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość powietrza -- Oznaczanie frakcji PM 10 pyłu zawieszonego -- Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia

Zakres

Podano referencyjną metodę oznaczania frakcji PM10 pyłu zawieszonego, jak również procedurę badania terenowego umożliwiającą wykazywanie równoważności technicznych metod pomiaru PM10 z metodą odniesienia. Stosowanie podanej procedury umożliwia zharmonizowanie monitoringu zanieczyszczenia powietrza drobnymi frakcjami pyłu z ramową Dyrektywą 96/62/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12341:2005 - wersja francuska
Tytuł Jakość powietrza -- Oznaczanie frakcji PM 10 pyłu zawieszonego -- Metoda odniesienia i procedura badania terenowego do wykazania równoważności stosowanej metody pomiarowej z metodą odniesienia
Data publikacji 15-10-2005
Data wycofania 05-06-2006
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 12341:1998 [IDT]
ICS 13.040.20