PN-EN 123300:2002 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Specyfikacja grupowa -- Płytki drukowane wielowarstwowe

Zakres

Określono parametry oceniane i metody badań stosowane w badaniach uznania zdolności i kontroli zgodności jakości, dotyczące wielowarstwowych płytek drukowanych

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 123300:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Płytki drukowane wielowarstwowe
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 123300:1992 [IDT], EN 123300:1992/A1:1995 [IDT]
ICS 31.180